Het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, van dinsdag t.e.m. donderdag, telkens van 18 uur tot 19 uur.
De parochiekerk Sint-Martinus van Lievegem-Zomergem, op ZATERDAG 2 MAART 2019 om 11 uur.
Ter nagedachtenis van
ROBERT VAN HYFTE
° 04.04.1931 † 22.02.2019

Getroost door het sacrament van de ziekenzalving
is thuis in Langeboeken op 22 februari 2019
zacht van ons heengegaan

de heer Robert Van Hyfte

weduwnaar van
mevrouw Marie-Jeanne De Rycke † 2005.

Hij werd geboren in Zomergem op 4 april 1931.

Lid van OKRA en Samana Zomergem
en lid van talrijke krulbolverenigingen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van Robert, tijdens de uitvaartliturgie
in de parochiekerk Sint-Martinus van Lievegem-Zomergem,
op ZATERDAG 2 MAART 2019 om 11 uur.
Aansluitend zal hij bij zijn echtgenote begraven worden
in de familiegrafkelder op de begraafplaats
van Lievegem-Zomergem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur.

Robert kan begroet worden in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
van dinsdag t.e.m. donderdag, telkens van 18 uur tot 19 uur.

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk
op zondag 7 april 2019 om 10.30 uur.
Het is niet meer mogelijk om nu nog online te bestellen. U kan nog enkel telefonisch bestellen op het nummer 09 372 73 26