Het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op woensdag en donderdag, telkens van 18 uur tot 19 uur.

De kapel van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47 in Lievegem-Zomergem, op ZATERDAG 18 JULI 2020 om 10.30 uur.
Ter nagedachtenis van
PAULA VAN OVERBEKE
° 24.02.1923 † 09.07.2020
Getroost door het sacrament van de ziekenzalving
is op 9 juli 2020 in het WZC Ons Zomerheem
in Zomergem zacht van ons heengegaan

mevrouw Paula Van Overbeke 

weduwe van de heer André Batsleer † 1975.

Zij werd geboren in Ronsele op 24 februari 1923.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van Paula tijdens de uitvaartliturgie
in de kapel van het WZC Ons Zomerheem,
Dreef 47 in Lievegem-Zomergem,
op ZATERDAG 18 JULI 2020 om 10.30 uur.
Aansluitend zullen wij haar bij haar echtgenoot
te ruste leggen op de begraafplaats van Zomergem.

Bijeenkomst in de kapel vanaf 10 uur.
De offerande zal als blijk van deelname
in de rouw aanzien worden.

Paula kan begroet worden in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op woensdag en donderdag, telkens van 18 uur tot 19 uur.Het is niet meer mogelijk om nu nog online te bestellen. U kan nog enkel telefonisch bestellen op het nummer 09 372 73 26