Het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op vrijdag 5 november van 18 uur tot 19 uur.
De Sint‐Martinuskerk van Lievegem-Zomergem op ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 om 9.30 uur.
Ter nagedachtenis van
LUCIEN LOOTENS
° 15.04.1930 † 01.11.2021
“Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij”. (naar Mc 6, 45-52)


Dankbaar om zijn dienstbare levensweg
nemen wij afscheid van

Eerwaarde Heer Lucien Lootens

geboren in Zomergem op 15 april 1930
en overleden in het WZC Sint-Coleta in Gent
op 1 november 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Tot priester gewijd te Gent op 26 mei 1956.
Behaalde aan de KU Leuven de licentie in klassieke filologie.
Leraar aan het Sint-Jozefkleinseminarie te Sint-Niklaas,
leraar aan het Sint-Amandusinstituut te Gent en aalmoezenier
van de Broeders van de Christelijke Scholen te Gent,
leraar aan de normaalschool Crombeen te Gent,
leraar aan de Sint-Jan Berchmansnormaalschool te Oostakker,
rector van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes te Oostakker
en rector van het Katholiek Hoger Instituut voor
opvoedkunde te Oostakker. Hij ging op rust op 26 april 2019.

Om God te danken voor zijn lang en gegeven priesterleven,
nodigen wij u vriendelijk uit om samen eucharistie te vieren
in de Sint‐Martinuskerk van Lievegem-Zomergem
op ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 om 9.30 uur.
Aansluitend zullen wij hem te ruste leggen
op de begraafplaats van Zomergem.

Begroeting met gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 9 uur.

U kan E.H. Lucien Lootens een laatste groet brengen in
het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b
in Lievegem-Zomergem, op vrijdag 5 november van 18 uur tot 19 uur.

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk
op zondag 12 december 2021 om 10.30 uur.

Een bijzonder woord van dank aan de Broeders van het broederhuis
Glorieux Oostakker, zijn trouwe bezoekster Bernadette, dr. Coupez en 
echtgenote en de Zusters en het zorgpersoneel van het WZC Sint-Coleta in Gent.

Gelieve dit bericht als enige kennisgeving te aanvaarden.

Liever geen bloemen.


Het is niet meer mogelijk om nu nog online te bestellen. U kan nog enkel telefonisch bestellen op het nummer 09 372 73 26