Het funerarium van Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op donderdag 17 en vrijdag 18 november van 18 tot 19 uur.
Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 om 10.30 uur.
Ter nagedachtenis van
MARIA MAGDALENA DE COCK
° 27.05.1936 † 13.11.2022
Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden.


Als het donker genoeg was en de sterren zichtbaar waren,
is op 13 november 2022 in het WZC Sint-Vincentius
in Kaprijke rustig van ons heengegaan

mevrouw Maria Magdalena De Cock

weduwe van de heer Michel De Wilde † 2016.

Zij werd geboren in Adegem op 27 mei 1936.

Lid van “Okra” Kaprijke en
“Nood Zoekt Troost” Adegem.

Wij nodigen u uit om samen
afscheid te nemen in Aula Saudade,
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 om 10.30 uur.
Aansluitend zal zij bij haar echtgenoot begraven worden
in de familiegrafkelder op het kerkhof van Oostwinkel.

We komen samen in de aula vanaf 10 uur,
condoleren kan na de dienst.

Begroeten kan in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart, 
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op donderdag 17 en vrijdag 18 november
van 18 tot 19 uur.


Het is niet meer mogelijk om nu nog online te bestellen. U kan nog enkel telefonisch bestellen op het nummer 09 372 73 26