Het mortuarium van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47 in Lievegem-Zomergem (ingang via de receptie), elke weekdag van 16 tot 17 uur.
Aula Saudade, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem, op DONDERDAG 11 MEI 2023 om 10.30 uur.
Ter nagedachtenis van
LEON COCQUYT
° 21.09.1938 † 03.05.2023
Je sliep zo stil vannacht,
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht,
de ochtend zou vergeten …
- Toon Hermans -


Met ontelbaar mooie herinneringen
nemen wij afscheid van

de heer Leon Cocquyt

weduwnaar van mevrouw Anny Van Hyfte † 2008

geboren in Lembeke op 21 september 1938
en zachtjes van ons heengegaan in
het WZC Ons Zomerheem in Zomergem op 3 mei 2023,
getroost door het ziekensacrament.

Wij nodigen u uit om samen afscheid
te nemen van Leon in Aula Saudade,
Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,
op DONDERDAG 11 MEI 2023 om 10.30 uur.
Aansluitend zullen wij hem bij
zijn echtgenote te ruste leggen
in het familiegraf op
de begraafplaats van Zomergem.

We komen samen in de aula vanaf 10 uur,
condoleren kan na de dienst.

Een laatste groet is mogelijk in het mortuarium
van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47
in Lievegem-Zomergem (ingang via de receptie),
elke weekdag van 16 tot 17 uur.


Het is niet meer mogelijk om nu nog online te bestellen. U kan nog enkel telefonisch bestellen op het nummer 09 372 73 26