Bloemen

Bloemen kunnen een uiting van iemands intense verdriet zijn. Ze zeggen hoe graag we iemand zien of hoezeer we iemand missen. In een zekere zin hebben ze een troostende en helende werking. Witte of bonte bloemen, een bloemstuk of een boeket om op de kist te leggen, zelfs de vorm of de kleur van de uitvaartkist kan mee bepalend zijn.